Werken aan je relatie tijdens IVF-behandelingen

Het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat mijn man en ik, beetje naïef, maar zeker hoopvol, zonder al te veel overleg op de rollercoaster stapten die de Medische Malle Molen heet. Achteraf gezien had ik het graag anders en nóg bewuster gedaan, maar dat zit er niet meer in. Daarom doe ik nu wat ik kan om stellen te begeleiden voor, tijdens en na hun vruchtbaarheidsbehandelingen. Door vallen en opstaan ben ik en zijn wij “wijs” geworden. In deze blog deel ik een aantal tips uit eigen ervaring. Omdat ik weet hoe zwaar het soms kan zijn en omdat ik geloof dat ieder huwelijk, met of zonder kinderen, het waard is om voor gevochten te worden.


Geef elkaar niet de schuld

Ook al ligt het aan zijn langzame zwemmers of is het haar PCOS, het aanwijzen van een schuldige heeft geen positief effect. De kans is groot dat iemand die ‘verantwoordelijk is’ zich al schuldig genoeg voelt of onzeker genoeg is over zijn mannelijkheid of haar vrouwelijkheid vanwege de vruchtbaarheidsproblemen. Het geven van schuld maakt de zaken alleen maar erger en voegt onzekerheid toe bovenop de toch al emotioneel stressvolle ervaring.

Probeer in plaats van een schuldige aan te wijzen, te spreken in termen als: “dit is ons probleem, wat gaan we hier aan doen, of ,we gaan hier samen doorheen komen”.

Om een kans te hebben op een succesvolle conceptie of om je huwelijk in het algemeen te laten slagen, is het belangrijk dat je als stel één bent in de strijd tegen onvruchtbaarheid. Het blijven vasthouden aan gevoelens van schuld, schaamte of het schuld toewijzen, creëert afstand en kan leiden tot verbittering.


Steun elkaar in tijden van rouw en ontlading van emoties

Of de oorzaak van de onvruchtbaarheid bekend is of niet, het ervaren van teleurstelling in poging na poging, maand na maand, jaar na jaar, zorgt hoe dan ook voor ontmoediging. Hoe hoopvol je ook begint en verlangt naar kinderen, het alsmaar te maken krijgen met teleurstelling put op den duur uit.

Je emoties kunnen van verdriet naar woede springen en van twijfel naar hoop. Dat gaat grillig en kan soms per uur verschillen. Partners zijn betekent elkaar steunen. Maar elkaar tot steun zijn kan verschillende dingen voor verschillende mensen betekenen.

Ontdek wat jij en je partner nodig hebben als je rouwt of je emoties ventileert, of het nu een schouder is om op te huilen, af en toe een Tony Chocolony-reep is of tijd alleen.

En als je niet weet wat je partner nodig heeft en je voelt dat je het heel graag wil oplossen, of iets wil doen, vráág dan aan je partner wat hij of zij nodig heeft.

Weet je partner niet weet hoe hij je moet helpen, vertél hem of haar dan wat je nodig hebt. Je behoeften staan niet op je voorhoofd geschreven, hoe graag je ook wilt dat je partner je gedachten kan lezen, het is beter om uit te leggen wat je wilt, dan helemaal niet de steun te krijgen die je zo ontzettend nodig hebt. Durf hierin kwetsbaar en eerlijk naar elkaar te zijn. Bij ons heeft het jaren geduurd voordat we elkaar hierin beter gingen begrijpen en aanvoelen. Hoe meer je dit doet, hoe beter en vanzelfsprekender het op den duur gaat.


Bespreek je opties eerlijk en praktisch

Je wilt niets liever dan een kind en daarvoor ben je vaak bereid heel ver te gaan, want het verlangen zit ontzettend diep. Toch is het goed om regelmatig even afstand te nemen van het proces om eerlijke en praktische afwegingen te kunnen maken. Je emoties zeggen soms heel iets anders dan je verstand. En je lichaam zegt soms heel iets anders dan je hart.

De biologische klok bij vrouwen kan soms voelen als een tikkende tijdbom die heel veel druk oplevert. Probeer nuchter en praktisch naar de mogelijkheden en de consequenties te kijken. Bespreek het met je fertiliteits-arts of andere deskundigen. Geef elkaar de ruimte om allebei vanuit je eigen perspectief en (on)mogelijkheden te reageren.

Een vruchtbaarheidstraject gaat je niet in de koude kleren zitten. Je moet met elkaar geestelijk en fysiek tegen een stootje kunnen.

Onderzoek of je dit samen aankunt of dat het wellicht verstandig is een pauze in te lassen of het eens met familie of vrienden te bespreken.


Begrijp en respecteer de gevoelens en mening van je partner

Zelfs als je elkaar heel goed kent, en ongeveer vergelijkbare achtergronden en overtuigingen hebt, dan nog kun je hele verschillende gevoelens en meningen hebben wanneer je te maken krijgt met vruchtbaarheidsproblemen.

Je kunt het met elkaar eens zijn over het aangaan van een vruchtbaarheidsbehandeling, maar ontzettend verschillen van mening over wanneer, hoe lang en hoe ver je hierin gaat. Praat over je gevoelens en meningen en probeer het standpunt van je partner te begrijpen. Slik een LSD-pilletje voordat je in gesprek gaat met elkaar… (Luisteren, Samenvatten en dan Doorvragen :))

Luister naar wat de ander zegt, laat het binnenkomen, schuif het niet van tafel en zoek met elkaar naar een compromis waar jullie je allebei goed over voelen. Dat geeft stabiliteit en rust en daar kom je verder mee. Iets wat je hierbij kan helpen is de 7Life-scan, verderop in deze blog vertel ik daar meer over!


Maak een plan en werk daar samen naartoe

Wanneer je een plan hebt is het makkelijker om sommige keuzes wel of niet te maken. Als je besluit om prioriteit te geven aan een vruchtbaarheidsbehandeling, maar dan blijft roken of drinken of als je partner een nieuwe auto koopt met het geld dat bestemd is voor een behandeling, kom je waarschijnlijk niet dichter bij succes. Maak een plan, stel doelen.

Vaak wordt de tijd die stellen besteden aan vruchtbaarheidsbehandelingen ervaren als “wacht-tijd” en “stilstand” maar dat hoeft niet. Ook tijdens het wachten kun je je ontwikkelen, zijn er dingen te leren of te ontdekken. Wat zou je nog kunnen doen en hoe kun je daar een plan voor maken? Stap voor stap, het hoeft niet meteen heel groot.

Vasthouden aan een plan is niet eenvoudig, maar door het samen te doen verlicht je de last. Moedig elkaar aan en vier de successen!


Maak plezier

In tijden van spanning en emoties is het goed om regelmatig opzoek te gaan naar ontspanning en plezier. Even je zorgen aan de kant zetten en onbevangen en ongedwongen genieten. Ga er een weekendje tussenuit, doe iets wat je normaal gesproken niet zo snel zou doen. Ga weer eens een avond ongedwongen genieten van elkaars lichaam en je sexualiteit, in plaats van het op gezette tijden als een “moetje” te doen. Ontwikkel samen een gevoel voor humor om ook in lastige situaties even te kunnen lachen en ontspannen.

Het is ontzettend belangrijk om dit te doen. Maak het een vast onderdeel van je aktieplan. Plan je momenten van ontspanning en genieten. Wijs per keer iemand aan voor het bedenken van wat je gaat doen en laat je verrassen!


Bespreek je moeiten met God

Vruchtbaarheidsproblemen hebben effect op je relatie, dat kunnen we niet ontkennen. En het heeft ook effect op je relatie met God. Probeer hierover open en eerlijk naar elkaar te zijn. Lukt het je niet om God te zoeken? Vraag dan of je partner het voor jou wil doen. En lukt het hem of haar niet, vraag het dan aan familie of vrienden. Je hebt mede-strijders nodig die voor jou en jullie op de bres gaan staan op momenten dat het moeilijk en zwaar is. Er is er één die eropuit is om jou en jullie bij elkaar en bij God vandaan probeert te houden. Wees je daarvan bewust!

Wanneer je merkt dat je er samen helemaal niet over kunt praten en je je steeds meer begint af te sluiten voor God en voor elkaar, zoek dan hulp.

Ga in gesprek met je dominee of voorganger, met het pastoraat in je gemeente of met een coach/therapeut. God is een God van overvloed, van leven en van vrijheid. Als je voelt dat je gevangen zit in je gedachten of emoties, laat je dan helpen om die vrijheid en overvloed van leven weer te kunnen voelen en ervaren.


Lees samen een boek

Er zijn al veel mensen die een soortgelijke weg hebben gelopen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en je mag leren van de ervaringen van anderen. Een prachtige manier om dit te doen is door het lezen van boeken. Dat heeft mij ook ontzettend geholpen.

Bijvoorbeeld:


Zoek hulp als het nodig is

Onvruchtbaarheid brengt zoveel emoties en zoveel worstelingen met zich mee. Soms hebben individuele partners het al moeilijk genoeg om zichzélf te begrijpen, laat staan dat het lukt om elkaar te begrijpen. Dan is soms een stukje extra hulp noodzakelijk.

En misschien denk je pas aan huwelijkstherapie of coaching als er écht iets heel erg mis moet zijn of als het helemaal niet meer gaat. Dat is eigenlijk zó jammer, want het hebben van een onpartijdige derde partij, die meekijkt, luistert en vraagt, vergemakkelijkt de discussies die je hebt over onvruchtbaarheid en je gevoelens daarover. Het helpt om in verbinding en in gesprek te blijven.

Hulpverleners kunnen de juiste vragen stellen om de oorzaak van een probleem te achterhalen, advies geven over hoe om te gaan met verlies of teleurstelling en technieken voorstellen om thuis samen of alleen te proberen. Juist op tijd hier aandacht en ruimte voor maken, kan voorkomen dat er in een latere fase grotere problemen ontstaan. Je leert technieken en gespreksmethodes waar je voor de rest van je leven, en ook in andere situaties, veel aan hebt. Speelt dit voor jou of jullie? En kom je er samen niet goed uit? Kijk dan eens op www.ikzoekchristelijkehulp.nl of bel of mail mij voor een gesprek.

Ik werk in mijn praktijk o.a. met de 7Life-scan, een ontwikkelmodel rondom communicatiestijlen en voorkeuren. Het is een ideale manier om de communicatiestijlen van jou en je partner inzichtelijk te maken. Het geeft inzicht in je voorkeuren en ook begrip over wat de oorzaak kan zijn van eventuele knelpunten in je relatie.

Leer jezelf en je partner kennen via de 7Life communicatiescan:

• Wat zijn jouw communicatiebehoeften? 

• Welke verwachtingen heb je van anderen?

• Waar liggen je drijfveren?

• Hoe reageer ik onder spanning?

• Hoe ga ik om met verandering in mijn omgeving?

Wil je meer weten hierover of de test aanvragen? Klik dan hier


Bewaak je grenzen, bewaak je hart

Alleen jij weet wat je geestelijk, fysiek en emotioneel aan kunt. De primaire verantwoordelijkheid voor jouw grenzen ligt bij jezelf. Neem daarom tijd om te bezinnen, om tot rust te komen en écht even weer te voelen. Bedenk hoe ver je nog kunt en wilt gaan. Breng het in gebed, en bespreek het onderling. Is je kinderwens een doel geworden wat je koste wat kost moet halen, of is het een verlangen wat je met open handen bij God neer kunt leggen?

Veel sterkte dappere strijders!

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spreuken 4:23

Share with:


Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.