Missie/Visie

 

Missie

Via MijnlevenisOK bied ik coaching, training en begeleiding aan vrouwen (en hun eventuele partners) die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid.

Echtparen (en singles) die te maken hebben met verminderde vruchtbaarheid of ongewenste kinderloosheid hebben er vaak al een lange, soms pijnlijke en veelal eenzame weg op zitten. 
Het verlangen naar een kind en het proberen te verwekken ervan hang je meestal niet aan de grote klok. Maand na maand verstrijkt, spanning en onzekerheid bouwt op. Drempels van schaamte en kwetsbaarheid moeten genomen worden om medisch te laten vaststellen of er een oorzaak gevonden kan worden. Eenmaal in de medische malle molen zijn er vele behandelmogelijkheden, keuzes en (ethische) grenzen waarover je moet nadenken.                   
Hoe vér ga je om je kinderwens in vervulling te laten gaan? De verschillen in beleving tussen man en vrouw worden soms pijnlijk duidelijk.
Hoe blijf je hierin communiceren en houd je de relatie goed? 

Stellen die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid verdienen begeleiding. Het is een té moeilijk en veelomvattend probleem om alleen mee te worstelen. 

Ik wil hen helpen om uit de schaamte en het isolement te komen en stappen te ondernemen in de richting van groei van hun geloof, relatie en identiteit om uiteindelijk tot een zekere vorm van acceptatie te komen. Ik wil inzicht geven in de fases die er zijn in de verwerking van kinderloosheid én samen op creatieve wijze verkennen welke andere dromen en verlangens God in hun leven geplant heeft.    

Het is mijn hoop dat ongewenste kinderloosheid, in welke vorm dan ook, of je nou geen kinderen hebt of dat je nooit een tweede of derde kind hebt gekregen terwijl je er wel heel erg naar verlangt, meer bespreekbaar wordt gemaakt binnen de kerken in Nederland. 1 op de 6 stellen heeft te maken met ongewenste kinderloosheid of verminderde vruchtbaarheid. Dat zijn 50 echtparen in een kerk met 300 echtparen als lid!                                        

Visie

“De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Johannes 10:10 (NBV)

Kinderloosheid is bij uitstek een issue waarin die overvloed van leven niet gevoeld en ervaren wordt. Twijfel, angst, gebrek aan (zelf)vertrouwen en boosheid slaan genadeloos toe en satan laat hierdoor relaties tussen mannen en vrouwen maar ook tussen God en mensen maar al te graag kapot gaan. Maar Jezus is gekomen om ons léven en overvloed te geven!

MijnlevenisOK wil bouwen aan sterke individuen en sterke relaties tussen man en vrouw en relatie tot God. Zodat ongewenste kinderloosheid onder christenen géén reden tot crisis of echtscheiding meer is, maar dat door coaching, bemoediging, en training huwelijken sterker worden en echtparen op hun eigen, unieke manier vruchtbaar kunnen zijn in Gods Koninkrijk.

Met MijnlevenisOK wil ik woorden van leven, heiligheid en vreugde spreken. Ik wil mensen aanmoedigen om, vanuit de overwinning, in vrede, tevredenheid en met moed te leven.